HET SPEL IS GESPEELD...

EEN DENDERENDE FINALE....


We moeten het zeggen zoals het is: het niveau lag heel hoog... Deze finale had op zich al gewoon de programmatie voor de Slagertent kunnen zijn, want de ambiance zat er meteen vollen bak in... en dat is de hele namiddag zo gebleven. Het zou ons dan ook niet verwonderen mochten, los van de uiteindelijke winnaars, nog meerdere artiesten die we aan het werk zagen een kans krijgen op het festival op 17 augustus...  Tja, dit concours en deze finale was los van de wedstrijd ook een kans om zich te komen voorstellen aan KKC... En vanuit dat standpunt bekeken mag iedereen zichzelf een winnaar noemen. We hebben klasse gezien!

Maar dit was een concours, dus er zijn winnaars uit de bus gekomen. En dan moet je afgaan op resultaten. Op punten van de jury, punten van het aanwezige publiek, punten uit de voorrondes en punten uit de
online poll die tijdens de finale open stond. De resultaten van die poll staan openbaar via deze link.

PUBLIEKSLIEVELING: KILLING RUUD


Het was eigenlijk al van in het begin duidelijk dat KILLING RUUD er volledig voor ging en beroep deed op al zijn vrienden, familie, fans en zonder twijfel ook zijn Gentse stadsgenoten.  Gentenaars zijn nogal loyaal voor elkaar en dat resulteerde in monsterscore's van een paar duizend stemmen in de vooorrondes. Hoewel dat voor de finale nog niets definitiefs wou zeggen, is hij er in geslaagd om ook tijdens de finale punten te blijven verzamelen van het publiek én ook in de online-poll tijdens de finale. Hij verzamelde 192 stemmen en liet daarmee met een verschil van ruim 130 stemmen al de rest achter zich...

De cijfers liegen er niet om, KILLING RUUD is de publieklieveling van 2024 en wint hiermee een plek op het podium van de Slagertent deze zomer. Proficiat! 

ERE-FINALIST: EVER-LYNN


Zoals aangekondigd, was het de jury die de twee andere winnaars ging bepalen. Hierbij werd rekening gehouden met verschillende factoren: de act, de podiumpresence, de ambiance, de spontaniteit, de KKC X-factor en uiteraard ook de punten, al waren die ongeschikt aan het oordeel...


Puur afgaand op de punten zou FREDDY RICH zijn overwinning van vorig jaar hebben verlengd. Dat resultaat zal ongetwijfeld nog wel een staart krijgen, maar de jury besliste om voor dit concours een andere ere-finaliste te kiezen: EVER-LYNN. Ze was net zoals Freddy Rich vorig jaar ook van de partij in de finale, maar heeft afgelopen jaar duidelijk werk gemaakt van haar act. De jury gaf haar 55 punten.


Zij wint eveneens een plek op het podium van De Slagertent. Proficiat!


DE WINNAAR: NICKY DU SOLEIL


Een nieuwkomer die puur op punten bekeken op de derde plaats eindigde, maar zaols gezegd: er waren nog andere factoren die meespeelden voor het oordeel van de jury. Hij overtuigde vooral met zijn Kamping Kitsch X-factor en de manier waarop hij het publiek meetrok. Het feit dat hij ook een eigen aanstekelijk nummer bracht, speelde in zijn voordeel. 


Proficiat NICKY DU SOLEIL! Hij wint een plek op de main stage komende zomer en kreeg de cheque van 1000 euro overhandigd door de Kamping Kitsch Club jury.


DE VERRASSING: LINDA-UT-WERVIK


Ze was al een tik-tok sensatie met een eigen geschreven nummertje over haar snoepjes en schreef zich in voor de grap. Eén probleem: ze had nog geen muziek voor haar liedje en deed het dus helemaal accapella. De enige begeleiding die ze had, was het publiek dat vrolijk mee deed. Daarmee veroverde ze de harten van de jury die bij de beoordeling besloot om een speciale prijs toe te kennen: muziek op haar liedje en een opnamedag om er een single van te maken.


We mogen hieruit besluiten dat de stunt van LINDA UT WERVIK nog niet gedaan is... We horen er nog van... Proficiat. 


ER ZIJN IN DIT VERHAAL GEEN VErLIEZERS!

We kunnen niet genoeg benadrukken dat alle finalisten toppers zijn en zwaar aan elkaar gewaagd waren. Het was dan ook voor de jury geen eenvoudige opdracht om te beslissen, want waar prijzen te winnen vallen, worden altijd mensen wat teleurgesteld. Het zegt echer helemaal niet over de kwaliteiten van de deelnemers. Dat is nooit het opzet geweest. Niemand hoeft zich 'slecht' te voelen na deze finale, jullie waren allemaal geod. We willen dan ook iedereen bedanken voor de inzet, het enthousiasme en hun super-bijdrage aan deze top-finale. Ook dank aan fans, vrienden en familie die 'hun artiest' hebben gesteund.   

PUUR tER INFO: DE PUNTENTELLING VOOR DE PUBLIEKSLIEVELING

DEZE PUNTEN GAAN ENKEL OVER HET BEPALEN VAN DE PUBLIEKSLIEVELING

Poll 1,2,3: de verdiende punten tijdens de voorondes.
De urnes zijn de punten die gedurende de finale aan de finalisten werden toegekend voor de publiekslieveling.


Poll finale: de stemmen die tijdens de finale onn-line werden toegekend door fans die thuis stemden.


Jury: de punten die vlak na de performance werden toegekend door de jury.


In deze tabel is echter een fout geslopen.

WE HEBBEN IETS RECHT TE ZETTEN IN VERBAND MET DE PUNTEN VAN DE JURY VOOR DAVY WOUTERS

DAVY WOUTERS en zijn fans lieten ons weten dat tijdens de puntenuitreiking van de jury na zijn optreden, één van de juryleden geen punten had gegeven en dat dit niet eerlijk was.

We hebben dat gecheckt op de video van de live stream, en het blijkt inderdaad te kloppen: DEN was afgeleid door een vraag van een lid van het organisatie om een aantal boodschappen te melden. Het euvel is in de flow van het moment iedereen ontgaan, waarvoor onze excuses.
 

Je kan het betrefende moment bekijken in dit fragment van de live-stream

Omdat we nu zelf ook hebben gemerkt dat de som van de gegeven punten in de video niet klopt met wat het totaal is in ons overzicht (35 is geen 40), namen we contact op met Mel en Den in de hoop dat zij ons verder konden helpen om dit recht te zetten. Mel stuurde ons het bericht hiernaast.


Afgaande op de eerdere berekening zou dat dus hebben betekent dat Den slecht 5 punten had gegeven voor het totaal van 40. (zie bovenstaande, eerder gepbliceerde tabel). Dat leek ons precies weinig.


Helaas zijn die papieren in de vuilbak beland en konden we het niet opnieuw checken. Dus namen we nog eens contact op met Mel & Den om te vragen of dat kon kloppen. Den herinnerde zich het optreden van DAVY WOUTERS heel goed en wist zeker dat ook hij een 9 had gegeven.


Bij het overnemen van de punten hebben we blijkbaar een geschreven 9 voor een 5 aanzien (waar we ons op dat moment geen vragen bij hebben gesteld, er moest nog veel gebeuren) en kreeg DAVY WOUTERS met andere woorden 4 punten tekort toegekend. Mel stuurde nog onderstaand bericht ter aanvulling:  

We willen ons hierbij oprecht excuseren voor de onoplettendheid. Er was geen kwaad opzet mee gemoeid. We laten de foutieve tabel hierboven voorlopig even staan zodat duidelijk is dat we het hebben aangepast.


Om verdere misverstanden te vermijden, geven we meteen ook wat uitleg bij het waarom van de keuzes. Hieronder de aangepaste tabel. 

PUBLIEKSLIEVELING

Er is van in het begin van dit concours duidelijk en herhaaldelijk gecommuniceerd dat de resultaten van de stem-polls en de toegekende punten van het publiek tijdens de finale 1 winnaar zouden bepalen. Dit is KILLING RUUD geworden.


KEUZES VAN DE JURY

Er is eveneens van in het begin van dit concours duidelijk gemaakt dat de KKC jury een apart beoordelingssysteem zou hebben dat los staat van de verzamelde punten uit de polls en het publiek.


Niet omdat zij zouden gaan beslissen wie de beste zanger of zangeres is, maar wel wie nu het beste aansluit bij de rest van de programmatie en het concept van Kamping Kisch Club festival. Die keuzes zeggen niets over de kwaliteiten van de andere artiesten. Met andere woorden: mocht de beste violist van België hebben meegedaan aan dit concours, hij zou niet verkozen zijn omdat dit niet aansluit bij KKC. Dat zegt uiteraad niet over de kwaliteiten van de violist.  


De toegekende jurypunten waren slecht een onderdeel bij het maken van de keuze. Zoals gezegd: er werd rekening gehouden met andere factoren die we voor het gemak de KKC-X factor zullen noemen... De jurypunten zijn trouwens als extra toegevoegd bij het totaal.


JURYKEUZE TENT: EVER-LYNN kreeg de meeste punten van de jury tijden de finale, is een heel goede artieste om in de tent te staan.


JURYKEUZE WINNAAR VOOR DE MAINSTAGE: NICKY DU SOLEIL

Er zijn mensen die ons lieten verstaan dat het niet eerlijk is met het argument dat het niet klopt met de puntensstand. We begrijpen dat dit deels komt uit teleurstelling en liever hun eigen favoriet afgelopen zondag hadden zien winnen. Maar helaas, dat hoort bij een concours. Dat is altijd zo.


  • ZANGERES MARTINE was toch tweede volgens de cijfers? Dat zou de eenvoudigste redenering zijn, maar daar werd dus die X-factor in rekening genomen: is dit de juiste artieste om op het voorziene uur op de mainstage te staan? 
  • Waarom dan niet meteen KILLING RUUD nog eens? Er was een gelijkstand van 50 jurypunten? Er werd besloten om geen twee prijzen aan dezelfde persoon toe te kennen.


VERRASSINGSPRIJS VOOR LINDA UT WERVIK...

De voorafgaande stunt op tik-tok, haar inschrijving voor dit concours en haar moed om het ook op een podium te doen, charmeerde de jury en afgaande op de reactie uit de zaal, die volop meedeed, waren de juryleden niet de enigen. De 'prijs' was een spontaan idee dat eigenlijk compleet los van dit concours staat. Misschien was het niet zo'n goed idee om dat tijdens de finale te verkondigen. Blijkbaar heeft dit tot wat verwarring geleid. We kunnen de tijd niet terugkeren.


NOG EEN LAATSTE KEER HERHALEN WAT WE AL HEEL VAAK HEBBEN GEZEGD...

Dit concours werd door het team van Peter Van Praag georganiseerd op vraag van KKC. Het niet ging over het bepalen van de beste zanger/zangeres, maar wel om mensen te vinden die in het concept van KKC en de programmatie van dit jaar passen. De door fans verkozen finalisten kregen de kans om zich voor te stellen. De winnaars vn de finale zijn nu al zeker van een plaats op het festival.


Niets sluit echter uit dat er nog meedere finalisten zullen worden geboekt ter aanvuling van het programma dat KKC in de loop van de komende weken en maanden bekend zal maken. Dat zijn beslisingen die KKC neemt, niet Peter Van Praag.


Voorts is OC DE BURGGRAVE, waar de finale doorging een ontmoetingscentrum met een eigen programma waar regelmatig artiesten worden geprogrammeerd én is Peter Van Praag betrokken bij nog andere festiviteiten waarbij hij regelmatig wordt gevraagd om te helpen bij de programmatie van artiesten.

Dit concours werd dus georganiseerd om kansen te creëren op verschillende vlakken, maar ging uit van KKC.


Al deze bovenstaande informatie is niet nieuw en is herhaaldelijk per mail aan de finalisten gemeld. Ook bij de polls werd telkens verwezen naar 'PUBLIEKLIEVELING'. Er is nooit gezegd dat dit resultaat automatisch naar de top 3 (en winnaars van de finale) zou leiden.